Complexe (NPK)

Complexe (NPK)

Produsul este fabricat la AZOMURES sau in MAROC. Se obtin prin atacul acidului azotic asupra rocii fosfatice ;solutiile fosfatice rezultate sunt apoi alcalinizate cu amoniac , cu sau fãrã adaos de azotat de amoniu si clorurã de potasiu , functie de sortul de îngrãsãmânt complex dorit a se obtine. Se utilizeazã la fertilizarea terenurilor agricole , ca îngrãsãmânt de suprafatã pentru culturile de cereale , pãsuni si livezi. Dozarea este în strânsã dependentã cu tipul culturii , al solului , si conditiile climaterice. Se aplicã , în special , odatã cu pregãtirea patului germinativ sau concomitent cu semãnatul localizat pe rând , la culturi pretentioase precum : sfecla de zahãr , grâul , porumbul si cartoful.

Caracteristici Valori
Aspect Granule cenusii sau colorate
Umiditate Maxim 1,0 %
Granulatie >4 mm si <1 mm Maxim 10 %
Granulaţie 1-4 mm Minim 90%

NPK se ambaleazã in saci de 50kg , dar poate fi ambalat si in saci de 25kg, 500 kg sau 1000 kg , sau poate fi livrat vrac. Depozitarea si transportul se fac în stive de maxim 20 randuri pentru sacii de 50 kg, in magazii închise ,curate si uscate, la temperaturi cuprinse între - 10 °C si +30 °C. Respectând conditiile precizate , termenul de valabilitate pentru produsul ambalat în saci este de 2 ani de la data fabricatiei. Produsul se poate fabrica în diverse sorturi ,corespunzãtor solicitãrilor.